Detroit

2017 R Annapurna
$34,000,000
$16,790,139
1,871,810
Annapurna
Massachusetts
$6,120,000