Looper

2012 R Sony
$30,000,000
$66,486,205
8,352,538
LA, US
China
$5,400,000