Australia

2008 PG-13 Fox
$130,000,000
$49,551,662
6,901,346
Bazmark
Australia
$23,400,000