Wild Hogs

2007 PG-13 Disney
$60,000,000
$168,213,584
24,449,649
Touchstone
New Mexico
$10,800,000