Salt

2010 PG-13 Sony
$110,000,000
$118,311,368
NY, US
$19,800,000